Miksi eduskuntaan

Osaamista, kokemusta ja sitkeyttä.

Maamme päätökset vaativat tekijöitä, jotka ymmärtävät kuinka eduskunnassa päätökset tehdään. Minulla on työkokemusta eduskunnasta kolmelta eri kaudelta. Tiedän, kuinka päätökset konkreettisesti tehdään, miten ja missä niihin vaikutetaan sekä mitä arki eduskunnassa on. Päätöksenteon ympäristö vaatii päivittämistä – siksi teen tohtorin väitöskirjaa politiikan päätöksenteosta, vallasta ja vaikuttamisesta. Liike Nytissä päätökset tehdään tutkittuun tietoon perustuen ja yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Minulle tutkijana tämä on ensiarvoisen tärkeää.

Nykypäivän vaikuttajan tulee olla vähintään yhtä vahva toimija niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla.

Tulee olla tietämystä miten tulevaisuuden politiikkaa tehdään ja millaisin opein Suomea kehitetään paremmaksi.
Olen vieraillut Brysselissä ja Italiassa tapaamassa mm. Italian varapääministeriä ja muiden maiden poliittisten liikkeiden johtajia sekä teknologisen Rousseau-alustan pääkehittäjää Davide Casaleggiota. 

Liian pienen porukan päätökset heikentävät uskoa demokratiaan ja Suomen edun mukaisiin ratkaisuihin.

Päättäjien kaksoisroolit ja hyväveli- virkanimitykset ei edistä reilua yhteiskuntaa. Kyseessä on vallanlinnake, joka tulee murtaa. Korruption riskialue on päätöksenteko, ja päättäjän kaksoisrooli on merkittävä ilmentymä tästä. Kahta tai useampaa luottamustehtävää hoitava poliitikko voi tilanteen mukaan valita, onko kunnan vai Suomen asialla. Tämä on maan tapa. Läpinäkyvyyden lisääminen on ainoa tapa parantaa luottamusta politiikkaan nyt. Päätöksenteko ei muutu jos elämme maailmassa, jota ei enää pitäisi olla olemassa.

Teknologia, dialogi ja politiikan periaatteiden palauttaminen. Siksi että Suomi pärjää.

Valtaa edustavien joukosta puuttuu kansan ääni. Ääni, joka perustuu ihmisten kanssa yhdessä tehtyihin päätöksiin.

En ole ryhtynyt tähän pikkuasioiden takia, vaan saadakseni aikaan muutoksen. Lakien syntyminen voi enää olla pelkän poliittisen kaupanteon tulos. Kansaa ei kuunnella, ja se ei ole pelkkää poliittista peliä – se on demokratia vastaista. Perustuslakiamme lainaten 14 § Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Demokratia merkitsee keskustelua ja nyt se keskustelu on olematonta. En hae eduskuntaan itseni vuoksi, vaan siksi että ihmiset olisivat päättämässä omasta tulevaisuudestaan. Keskustelemassa, päättämässä ja kehittämässä Suomea. Meitä kaikkia koskevia päätöksiä tekee eduskunnassa 200 kansanedustajaa. Väitän, että ihmiset tietävät asioista enemmän kuin nämä kaksisataa edustajaa ja siksi heidät on otettava mukaan päättämään.

Demokratia merkitsee keskustelua, osallistumista ja päättämistä, mikä on nyt liian vähäistä. Politiikka on rikki. En hae eduskuntaan itseni vuoksi, vaan siksi että ihmiset olisivat mukana politiikassa. Keskustelemassa, päättämässä ja kehittämässä Suomea.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart