Moi, olen Karoliina Kähönen, yksi seitsemästä Liike Nytin perustajasta.

Olen syntynyt Tampereella ja käynyt kouluni siellä. Opiskelin Tampereen yliopistossa Johtamiskorkeakoulussa ja valmistuin maisteriksi 23-vuotiaana. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa Turun yliopistossa. Olen työskennellyt pankissa, jonka jälkeen siirryin eduskuntaan eduskunta-avustajaksi. Olen valtuutettuna Tampereen seudun Osuuspankin edustajistossa. Minulla on työkokemusta eduskunnasta kolmelta eri vuodelta.

Minä ja Liike Nyt

Liike Nytin tarkoituksena on saada kaikki kiinnostuneet mukaan keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asioistamme. Asioista tulee kysyä heiltä, joita ne koskettavat. Poliittisen päätöksenteon tavat on luotu maailmassa, jota ei enää ole. Pienen joukon päätökset heikentävät uskoa ja luottamusta demokratiaan ja Suomen edun mukaisiin ratkaisuihin. Päättäjien kaksoisroolit ja hyvä veli- virkanimitykset eivät edistä reilua yhteiskunnallista toimintaa.
Olen sitoutumaton, sillä olen kiinnostunut konkreettisista asioista enemmän kuin ideologioista tai aatteista.Liike Nyt on kaikille avoin poliittinen liike, joka uudistaa päätöksentekoa perustamalla päätökset tutkittuun tietoon ja antamalla vaikutusvaltaa niille, joita päätökset koskevat.
1. Jokaisesta on pidettävä huolta
2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
3. Ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
5. Eurooppamyönteisyys
6. Yksilön arvostaminen

Poliittiseen päätöksentekoon on saatava avoimuutta. Kansalla on asiantuntijuutta, joka on hyödyntämättä. ´Me päätämme täällä keskenämme´-mentaliteetti on vanhanaikaista.

Joel Harkimo

Ihmisten on aika päästä mukaan tekemään muutosta ja tulla kuulluksi vaalien välillä. Vuorovaikutus kansalaisten ja yhteiskunnan kanssa tulee olla jatkuvaa, osallistavaa ja avointa. Suomen asioista päättävällä kansanedustajalla on suuri vastuu ja valta, jonka ihmiset ovat antaneet. Päättäjä ei voi olla rikostaustainen. Hän ei voi istua kuin yhdellä vaaleilla valitulla paikalla riskipitoisten kaksoisroolien välttämiseksi. Poliitikko on luottamustoimi, ei ammatti.

Aloitin kirjoittamaan väitöskirjaani eduskunnassa, ja olen haastatellut yhteensä noin 40 istuvaa kansanedustajaa ja eduskunnan korkeimpia virkamiehiä. Tutkimukseni on vielä kesken, mutta havaitsin toistuvia teemoja, kuten että kansanedustajat eivät koe voivansa vaikuttaa. Tämän huomattuani, ymmärsin että poliittisessa systeemissämme on valuvikoja, jotka esimerkiksi ajavat kerta toisensa jälkeen hallituksia pysähdyksiin ja tekevät isojen uudistusten tekemisen mahdottomaksi.

Olen kiinnostunut eurooppalaisista uusista liikkeistä ja osallistavista demokratian muodoista, minkä myötä olen vieraillut Brysselissä ja Italiassa tapaamassa Italian varapääministeriä Luigi Di Maioa ja teknologisen Rousseau-alustan kehittäjä Davide Casaleggiota. Nykypäivän vaikuttajan tulee olla vähintään yhtä vahva toimija niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla.

Ympäri Eurooppaa syntyy uusia poliittisia liikkeitä, jotka haastavat vanhaa valtaa. Yksi syy liikkeiden nousuun on talous- ja ilmastohaasteiden tuoma epävarma aika, mutta on selvää, että kyse on myös vanhentuneisiin järjestelmiin syntyneistä valtapoteroista. Kun instituutioiden, järjestöjen ja puolueiden asema on vakaa, syntyy aina verkostoja – jolloin myös korruption vaara nousee. On tärkeää, että tulevaisuuden politiikan haasteista puhutaan ja niihin vastataan.

Kerro mielipiteesi

Voit lähettää minulle viestin suoraan henkilökohtaisesti sivulla olevalla lomakkeella.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart