Haluan sut mukaan päättämään sun tulevaisuudesta. Liike Nyt on ainoa poliittinen liike, joka ottaa ihmiset mukaan päättämään vaalien aikana, vaaleja ennen ja vaalien jälkeen. Nyt on muutoksen aika.

Haen eduskuntaan, koska haluan muuttaa päätöksentekoa. Keskeistä politiikassa on halu muuttaa maailmaa, ja valtaa edustavien joukosta puuttuu kansan ääni. Ääni, joka perustuu ihmisten kanssa yhdessä tehtyihin päätöksiin.

En ole ryhtynyt tähän pikkuasioiden takia, vaan saadakseni aikaan muutoksen. Lakien syntyminen voi enää olla pelkän poliittisen kaupanteon tulos. Kansaa ei kuunnella, ja se ei ole pelkkää poliittista peliä - se on demokratia vastaista. Perustuslakiamme lainaten 14 §
Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Demokratia merkitsee keskustelua ja nyt se keskustelu on olematonta. En hae eduskuntaan itseni vuoksi, vaan siksi että ihmiset ovat mukana. Keskustelemassa, päättämässä ja kehittämässä Suomea.

On aika yhdistyä eikä erottua.

Poliittisen päätöksenteon tavat on luotu maailmassa, jota ei enää ole. Pienen joukon päätökset heikentävät uskoa ja luottamusta demokratiaan ja Suomen edun mukaisiin ratkaisuihin. Päättäjien kaksoisroolit ja hyvä veli- virkanimitykset eivät edistä reilua yhteiskunnallista toimintaa.

Ihmisten on aika päästä mukaan tekemään muutosta ja tulla kuulluksi vaalien välillä. Vuorovaikutus kansalaisten ja yhteiskunnan kanssa tulee olla jatkuvaa, osallistavaa ja avointa. Suomen asioista päättävällä kansanedustajalla on suuri vastuu ja valta, jonka ihmiset ovat antaneet. Päättäjä ei voi olla rikostaustainen. Hän ei voi istua kuin yhdellä vaaleilla valitulla paikalla, riskipitoisten kaksoisroolien välttämiseksi. Poliitikko on luottamustoimi, ei ammatti.

Teknologia. Dialogi. Periaatteiden palautus.
Siksi, jotta Suomi pärjää.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart